.
.

Online prihlásenie na trip
Malá Fatra 31.december 2018

Silvester - Veľký Rozsutec

Zarezervujte si svoju účasť včas.

Účastníci svojím prihlásením súhlasia s použitím fotografických, zvukových a video záznamov ich osôb pre ďalšiu propagáciu akcií v budúcnosti v akejkoľvek podobe. Účastník súhlasí, že pri zrušení účasti sa mu bude účtovať stornovací poplatok z ceny podujatia: 15 a viac dní 0% , 14 až 7 dní 50%, 6 až 0 dní 100%. Pri poskytnutí náhradníka sa stornovací poplatok nebude uplatňovať. 


.

.

.